späť

01.07.2019 Hlásenie obecného rozhlasu 01.07.2019

 

  • Žiadame občanov, ktorí sú napojení na obecný vodovod, aby nepolievali záhrady, neumývali autá, okná  a zbytočne neplytvali pitnou vodou a to z dôvodu pretrvávajúceho sucha. 
    Vždy treba začať od seba a nedostatok nepocítime.

  • Okresné riaditeľstvo HaZZ vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo v čase od 01.júla 2019 od 7:00hod do odvolania.
    Preto sa zakazuje použitie otvoreného ohňa v priestoroch, kde môže dôjsť k vznieteniu, vypaľovanie, zakladanie ohňa...
    Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť

  • Štatistický úrad SR začal zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. V mesiacoch 01.07.2019 - 31.10.2019 navštívi vybrané domácnosti v obci pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré mu dobrovoľne poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štatistického úradu. 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet