späť

08.04.2020 Hlásenie obecného rozhlasu - 08. 04. 2020

• Prosíme všetkých dôchodcov, aby rešpektovali vymedzený čas na nákup potravín - od 9:00 do 12:00 hod.. Po tomto čase Vás žiadame, aby ste tento čas nechali ľudom, ktorí si nemôžu nakúpiť počas vymedzeného času pre dôchodcov. Robíme to hlavne pre Vás, milí seniori, aby ste tu mohli byť s nami aj naďalej.

• V dôsledku suchého a teplého počasia bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a to až do odvolania. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dojsť k jeho rozšíreniu. V prípade neuposlúchnutia tohto nariadenia hrozia vysoké finančné pokuty s výjazd záchranných zložiek bude hradiť osoba, ktorá požiar založila. Týmto vyzývame všetkých občanov, aby nevypaľovali suchú trávu a nespôsobovali škody na majetku. Pokiaľ spozorujete, že niekde horí lúka, les alebo iný porast, treba upovedomiť hasičský zbor na telefónnom čísle 150. Nepodceňujem túto situáciu. V suchom počasí sa oheň môže šíriť veľmi rýchlo a spôsobiť veľké škody. Správajme sa zodpovedne!

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet