späť

12.05.2020 Usmernenie k vývozu odpadu

Na základe Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu je každý občan povinný označiť nádobu farbou,
ktorú si nahlásil na obecnom úrade a súpisným číslom, ku ktorému nádoba patrí!
Preto vás milí občania žiadame, aby ste si svoje zberné nádoby označili príslušnou farbou a súpisným číslom. V prípade neoznačenia zbernej nádoby nebude odpad z takej nádoby vysypaný!

Taktiež vás prosíme, aby ste svoje nádoby v deň vývozu umiestnili k ceste a nie do svojho dvora alebo za bráničku. Vývozcovia NIE SÚ povinní zbernú nádobu, ktorá je za plotom vysypať! Tiež žiadame občanov, aby do zberných nádob dávali len ten odpad, ktorý tam patrí.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet