späť

01.10.2020 Program bohoslužieb počas núdzového stavu - Rímskokatolícka cirkev farnosť Zákamenné

Program bohoslužieb počas núdzového stavu v období pandémie
vo farnosti Zákamenné

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Od 01. 10. 2020 zavádzame tento program bohoslužieb v počte 50 ľudí na jednu sv. omšu:

Cez pracovný týždeň od pondelka do piatku budú v obidvoch kostoloch sv. omše súčasne ráno o 7.00 a večer o 18.00 hod.

Na prvý piatok sa bude rozdávať sv. prijímanie v obidvoch kostoloch o 9.00 a 16.00 hod.

V sobotu budú sv. omše v obidvoch kostoloch pravidelne o 17.00 a 18.00 hod. s nedeľnou platnosťou.

V nedeľu vo Farskom kostole: 6.00, 8.00, 9.00, 10.30 hod.
O 11.30 hod. sa bude vo farskom kostole rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorým nevyšlo poradie na nedeľnú omšu.

V nedeľu v Kostole sv. Jozefa: 7.00, 8.00, 9.30, 18.00 hod.

O 10.30 sa bude v Kostole sv. Jozefa rozdávať sv. prijímanie všetkým, ktorým nevyšlo poradie na nedeľnú sv. omšu.

Poradie domácností podľa čísel domov
na nedeľné sv. omše 3. – 4. 10. 2020 a 10. – 11. 10. 2020:

(z každej domácnosti sa môže zúčastniť len jeden člen)

Sobota 3. 10. 2020

FK 17.00 (č.d. 1 – 53); 18.00 (č.d. 56 – 115)

KSJ 17.00 (č.d. 116 – 181); 18.00 (č.d. 182 – 266)

Nedeľa 4. 10. 2020

FK 6.00 (č.d. 267 – 340); 8.00 (č.d. 341 – 397); 9.00 (č.d. 399 – 457); 10.30 (č.d. 459 – 517);

KSJ 7.00 (č.d. 518 – 593); 8.00 (č.d. 594 – 662); 9.30 (č.d. 666 – 735); 18.00 (č.d. 736 – 794);

Sobota 10. 10. 2020

FK 17.00 (č.d. 795 – 853); 18.00 (č.d. 854 – 925)

KSJ 17.00 (č.d. 926 – 973); 18.00 (č.d. 974 – 1014)

Nedeľa 11. 10. 2020

FK 6.00 (č.d. 1015 – 1081); 8.00 (č.d. 1082 – 1153); 9.00 (č.d. 1154 – 1206); 10.30 (č.d. 1208 – 1273);

KSJ 7.00 (č.d. 1274 – 1327); 8.00 (č.d. 1328 – 1379); 9.30 (č.d. 1380 – 1455); 18.00 (č.d. 1456 – 1520);

Celú farnosť vystriedame počas 2 týždňov.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky),
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet