Zápisnice z Obecného zastupiteľstva

Rok 2020

Uznesenie zo zastupiteľstva OZ 18.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ 26. júna 2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ 26. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ 15 mája 2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ 15 mája 2020

Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva

Uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7. februára 2020

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 7. februára 2020

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20. decembra 2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 20. decembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29. novembra 2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 29. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. septembra 2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27. septembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. júla 2019

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. júla 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31.mája 2019

Uznesenia  zo zasadnutia OZ zo dňa 31.5.2019

Zápisnica  a uznesenie  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11. apríla 2019 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 22.marca 2019

Uznesenia OZ zo dňa 22.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 1. februára 2019

Uznesenia obecného zastupiteľstva z 1.februára 2019

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 21. decembra 2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Zákamenné z 30. novembra 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 31.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 31.08.2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 22.06. 2018

  Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 20. apríla 2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného 26. januára 2018

  

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet