späť

04.09.2019 Analytický dokument zameraný na prácu s mládežou v obci

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) a vedenie obce Zákamenné 15.2.2019 začali ročnú spoluprácu, ktorá je zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci.  Počas 12 mesiacov sa spolu - zástupca RMŽK a zástupcovia z obce – snažili analyzovať súčasný stav, spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti mládeže, no aj problémy, ktoré čakajú na zmenu. Tieto a ďalšie informácie sa zisťovali na diskusných stretnutiach s mládežou, mladými rodinami, poslancami a inými dôležitými dospelými obyvateľmi obce. Rovnako posledné mesiace v obci bolo možné vyplniť dotazník, kde mohli ľudia vyjadriť svoj názor. Výstupom stretnutí a dotazníka je analytický dokument, v ktorom sa pomenovali silné aj slabé stránky života mladých ľudí v obci, problémy, ich príčiny aj možné následky. Tento finálny dokument je možné vidieť TU.

V ďalšej fáze bude nasledovať vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci do roku 2027, ktorá bude po jej vypracovaní ponúknutá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Tento strategický dokument bude vychádzať z analýzy vypracovanej v úvodnej fáze. V Koncepcii bude pomenovaná vízia a ciele, kam sa za obdobie 7 rokov plánuje obec posunúť, aby sa problémy riešili k spokojnosti mladých obyvateľov obce. Akými formami a aktivitami bude možné postupovať pri napĺňaní opísaných cieľov zadefinujeme v akčnom pláne. 

Súbežne s celým týmto procesom vzniká v obci Rada mládeže obce, ktorá je špeciálne zapojená do celého procesu. Hlavnou úlohou Rady mládeže obce bude zastupovať záujmy mladých ľudí, spolupracovať so samosprávou, sieťovať rôzne subjekty a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži. „Byť hlasom mladých ľudí“.  

Všetky aktivity sú súčasťou projektu“ Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet