späť

26.08.2017 Pastierska osada v Soblówke

Poľská gmina Ujsoly zrekonštruovala pastiersku osadu v obci Soblówka. Je tu možné vidieť pastiersky salaš s ohradou pre ovce, pálenisko a udiareň. Na salaši sa nachádza aj expozícia pôvodného interiéru, výbavy a nástrojov, ktoré pastieri používali k paseniu oviec a výrobe syra. Pastierska osada je prístupná pre všetkých domácich aj zahraničných návštevníkov. Na jeseň sa v gmine Ujsoly chystá pastierske podujatie na koniec sezóny, kde budú ukážky obradov a zvykov súvisiacich z vyháňaním oviec z pasienkov do dolín. Počas podujatia sa budú prezentovať chovatelia oviec a pastieri. Pre návštevníkov budú prichystané ukážky výroby a údenia syra, ľudové remeslá spojené s používaním vlny a folklórne prezentácie. V Soblówke bola odslúžená spoločná poľsko-slovenská sv. omša. Program pokračoval folklornym vystúpením a slávnostným otvorením salaša.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020,  Prioritná os 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ získala obec Zákamenné a poľská partnerská obec  Ujsoly finančný príspevok na realizáciu mikroprojektu s názvom „Na trase kultúr pohraničia“. Mikroprojekt podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

Viac obrázkov si môžete pozrieť TU

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet