späť

28.01.2020 Označovanie nehnuteľností orientačnými číslami

V zmysle VZN č. 4/2017 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb v obci Zákamenné a
podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

obec Zákamenné žiada svojich občanov,
aby si vyzdvihli tabuľky s orientačným číslom na Obecnom úrade.

Cena tabuľky s orientačným číslom je 4,20 €.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet