späť

02.12.2019 Adventný veniec

Obec Zákamenné sa rozhodla tento rok  skrášliť námestie a zároveň  zaviesť novú tradíciu v obci a to spoločný  adventný veniec. Od myšlienky k jej realizácii je len krôčik, hlavne ak sa ako dobrovoľníci zapoja aj naši občania. Zamestnanci obce zabezpečili  čečinu, pripravili  rozvody na elektriku, vyrobili adventné sviečky, ktoré následne inštalovali. Starosta obce oslovil Jednotu dôchodcov, aby pomohli s vytvorením adventného venca, ktorý je umiestnený na fontáne. Na prvú adventnú nedeľu bol veniec na námestí posvätený a bola symbolicky zapálená pravá sviečka, ktorá symbolizuje Nádej. Postupne každú nedeľu zapálime ďalšie sviečky, až sa počas štyroch týždňov prehupneme k najočakavanejšiemu dňu a to narodeniu Spasiteľa na Štedrý deň. Druhá sviečka na adventnom venci sa volá Mier, tretia symbolizuje Priateľstvo a štvrtá Lásku. Veniec sa  väčšinou  vyrába z ihličnanov, ktoré predstavujú trvalý život. Kruhový tvar, ktorý nemá začiatok ani koniec symbolizuje večnosť a nesmrteľnosť duše.

Obec Zákamenné sa chce poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácií tohto diela: pracovníkom obce, Jednote dôchodcov,  farskému úradu,  pánovi Durčákovi a všetkým vďaka ktorým toto pekné dielo vzniklo.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet