späť

30.08.2019 Deň radosti 2

V letných mesiacoch bol realizovaný projekt "Deň radosti 2", ktorý pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola realizovaná ako aktivita, ktorá mala prispieť k vhodnúmu využitiu voľného času detí a rodičov pri spoločných aktivitách. Detský program sa začal vystúpením obľúbenej detskej speváčky "Simsalala", ktorá rozospievala a roztancovala detské publikum. Po skončení hudobno zábavného programu nasledovali rôzne súťaže a hry pre deti ale aj ich rodičov. Tie ich mali  motivovať k spoločne strávenému času bez mobilov, počítačov a tabletov. Za absolvovanie súťažných disciplín zbierali body, ktoré si mohli v stánku vymeniť za rôzne zaujímavé darčeky. Všetky deti sa mohli zadarmo vyšantiť na skákacom hrade, šmykľavke, trampolíne, na autíčkach a vodnom zorbingu. 

Druhá časť projektu bola realizovaná ako 5 dňový pobytový tábor pre deti v Liptovskej Revúcej. Deti čakal nabitý program, pobytového tábora sa zúčastnilo 55 detí a  20 mladých. Tábor bol ladený bádateľsky. Deti mali bohatý program, čakala ich olympiáda s rôznymi súťažnými disciplínami, ktoré preverili ich telesnú zdatnosť, um, šikovnosť, rýchlosť ale aj dobré srdce. Vyrábali pekné darčeky, zahrali si futbal, čakala ich celodenná turistika. Radosť im urobila aj večerná diskotéka, či nočné hľadanie pokladu. Užili si 5 nádherných dní bez telky, mobilov a počítačov.

Podujatie "Deň radosti" finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. 

 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet