späť

01.07.2020 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Krušetnica"

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie   doručil  ako dotknutej obci  Zákamenné  Oznámenie o stratrategiskom dokumente "Územný plán obce Krušetnica"

Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o strategickom dokumente podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon EIA“):

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet