späť

22.08.2019 Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - "Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba  Kiosku - budova obchodu a služieb ČS  Slovnaft a.s. Zákamenné". 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet