späť

03.09.2018 Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - zverejnené 18.10.2018

Výzva na predkladanie ponúk VVO oznamenie-12215 - wyt

Súťažné podklady

Potvrdenie o predložení ponuky

Návrh zmluvy

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

Jednotný európsky dokument (JED)

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet