späť

07.03.2019 Preventívne požiarne kontroly

V tomto roku uplynula v našej obci päťročná lehota od poslednej preventívnej protipožiarnej kontroly. Obec Zákamenné v spolupráci s DHZ Zákamenné, v termíne od 10.2.2019 do 7.4.2019 opäť preverí bezpečnosť približne 1480 budov v našej obci. Preventívna kontrola je zameraná na suterén budov, kde sa kontrolujú vykurovacie priestory, prístupné vzdialenosti od vykurovacieho telesa, stav dymovodu, elektroinštalácia, kryty svietidiel či uskladnenie horľavých látok.

Do preverovania je zapojených sedem zaškolených kontrolných skupín, ktoré sú tvorené DHZ našej obce. Hasiči robia pri každej prehliadke zápis do kontrolných zošitov, ktorý následne majiteľ nehnuteľnosti podpíše. Drobné závady sa odstraňujú priamo na mieste. Pri zistení väčšieho nedostatku sa dohodne termín odstránenia a následne sa vykoná nová kontrola. Ak majiteľ budovy vstup do objektu neumožní, spraví sa zápis a postúpi sa okresnému riaditeľstvu HaZZ.

Reakcie občanov sú pozitívne. Preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a budov je nevyhnutný krok pri ochrane majetku a zdravia obyvateľov v našej obci. Hasiči túto kontrolu vykonávajú vo svojom voľnom čase. DHZ Zákamenné má aktuálne 68 členov.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet