späť

08.01.2019 „Trénujeme s radosťou“

V obci Zákamenné sa šport teší veľkej obľube o čom svedčí aj narastajúci záujem detí a mládeže o rôzne druhy športov. Najviac detí a mládeže reprezentuje obec vo futbale, floorbale a stolnom tenise. Dresy, ktoré majú naši hráči sa častým používaním a praním rýchlo opotrebujú.

Športové dresy využívajú okrem družstiev futbalistov aj družstvá florbalistov a stolnotenisoví hráči. Dresy sú neustále v obehu, neustálym praním a sušením sa opotrebúvajú. Keďže dresy používajú okrem futbalistov aj iné športové tímy – florbalisti a stolnotenisoví hráči, je niekedy problém zladiť vypranie a vysušenie dresov, aby mali všetky družstvá športový dres. Našim športovcom chýbalo okrem dresov aj materiálne vybavenie pozostávajúce zo základných prvkov, ktoré sú potrebné pre pravidelný tréning: futbalistom chýbali lopty, florbalistom hokejky a loptičky a hráčom stolného tenisu stolnotenisové stoly a rakety.

Z dotácie sme zakúpili športovú výbavu pre našich športovcov / dresy/ a tiež materiálno technické vybavenie pre športovcov, ktoré im uľahčí a zatraktívni tréning.

Hlavným cieľom projektu „Trénujeme s radosťou“ bolo zabezpečenie a zlepšenie športovej výbavy pre hráčov prípravky, starších a mladších žiakov, dorastu a mužstva a zabezpečenie materiálno technického vybavenia potrebného na tréning pre futbalové, florbalové a stolnotenisové družstvá v obci Zákamenné.

Čiastkovým cieľom tohto projektu bolo zatraktívniť tréning pre jednotlivé kategórie športových družstiev v našej obci a zároveň nákupom športovej výbavy umožniť pravidelnú pohybovú aktivitu s cieľom rozvíjať a utužovať športové návyky.

Na nákup športovej výbavy Úrad vlády SR finančne prispel sumou 4500,00 €.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet