späť

05.12.2019 Rozhodnutie životného prostredia

Rozhodnutei Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie  na zriadenie  stavby  "Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie":SO 505 Splašková kanalizácia, SO 510 Voodovod "

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet