späť

20.10.2017 Sklenená cesta - Na szklanym szlaku

 

Obec Ujsoly spoločne s obcou Zákamenné realizovali  cezhraničný projekt "Na szklanym szlaku" - " Sklenená cesta"  spolufinancovaný programom cezhraničnej spolupráce "Interreg V-A".
 Cieľom projektu bolo vytvoriť turistický chodník po stopách habsburského panstva v obci Ujsoły. V rámci projektu bola vytýčená  8 km trasa z Ujsol do Zlatnej na ktorej môžeme vidieť lesnícku chatu,  kaplnku, prameň sírnej vody a pozostatkov sklární. Organizovalo sa tiež školenie pre sprievodcov pred cykloturistickým prejazdom do Zákamenného.

Gmina Ujsoły wraz z Gminą Zakamenne zrealizowała projekt transgraniczny "Na szklanym szlaku" współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A'

Celem projektu było utworzenie szlaku turystycznego biegnącego po śladach majątku Habsburgów na terenie gminy Ujsoły. W ramach projektu wyznaczono 8 km szlak biegnący z Ujsół do Złatnej obejmujący kolejne elementy : leśniczówki, kaplicę, źródło wody siarkowej , pozostałości huty szkła. Zorganizowano też szkolenie dla przewodników terenowych oraz rajd rowerowy do Zakamennego.

Viac informácií si môžete pozrieť TU

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet