späť

12.04.2019 Slávnostný zápis detí do 1. ročníka základnej školy

V piatok 12. apríla 2019 sa v starej školskej budove uskutočnil Slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020. Zápisu sa zúčastnili deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšili vek 6 rokov, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 1 rok i deti, u ktorých sa uvažuje o odklade školskej dochádzky.

Všetky deti boli už pri vstupe do nových priestorov školy plné očakávania, lebo práve zápis je prvým krokom k tomu, aby sa stali naozajstnými žiakmi. Počas zápisu pani učiteľky preverili hravou formou znalosti každého dieťaťa. Deti kreslili, písali, počítali a preukazovali svoje schopnosti, ktoré nadobudli doma a v materskej škole.

Slávnostného zápisu sa zúčastnilo 63 detí, z toho 31 chlapcov a 32 dievčat. Každé dieťa sa podpísalo do Pamätnej knihy a dostalo Pamätný list, zošit, ceruzku, lego a nechýbala ani sladká odmena. Úsmev a dobrá nálada detí boli dôkazom, že sa im v škole páčilo.

Budúcim prvákom prajeme úspešný štart do života „veľkého školáka", aby sa im v škole darilo a mali samé jednotky. V pondelok 2. septembra 2019 sa im otvoria brány do doposiaľ nepreskúmaného školského sveta.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet