späť

29.06.2018 "Nákup športovej výbavy" v rámci projektu "Trénujeme s radosťou"

Výzva na predloženie  ponuky - "Nákup športovej výbavy" v rámci projektu "Trénujeme s radosťou",
realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - program  Podpora rozvoja športu na rok 2018 

Výzva na predloženie ponuky  (zverejnené  29.06.2018)
 
- Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
- Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet podprogramu č.4
Priloha č. 4  - Vyhlásenie uchádzača

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Nákup športovej výbavy"  (zverejnené  19.07.2018)

 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet