späť

22.08.2018 Zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Zákamennom na návrh občana , vlastníka budovy, alebo jej časti podľa § 7, odst. 1 písm. f zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

zrušila dňom 21.08.2018 trvalý pobyt

Martine Vojtušovej, bytom Zákamenné Oravice 252/27

Miesto nového trvalého pobytu je obec ZÁKAMENNÉ .

zrušenie trvalého pobytu - oznámenie 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet