späť

26.05.2021 Zrušenie trvalého pobytu Sekeráš T.

OZNÁMENIE

O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU

     Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  podľa § 7, odst. 1 písm.  f  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu  občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona  č. 454/2004 Z.z. 

 zrušila  dňom   26.05.2021   trvalý pobyt

Tomáš Sekeráš, bytom Zákamenné, Ulica Farský briežok 997/2, byt  14

    • Miesto nového trvalého pobytu je  obec   ZÁKAMENNÉ .

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 

    •  

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet