späť

02.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Serdel

     Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  podľa § 7, odst. 1 písm.  f  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu  občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  zákona  č. 454/2004 Z.z. 

                       zrušila  dňom   02.07.2020   trvalý pobyt

Patrik Serdel , rod. Serdel ,  bytom Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1004/7

Ivana  Serdelová , rod. Florková,  bytom Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1004/7

Patrik Serdel , rod. Serdel ,  bytom Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1004/7

Enriko Serdel , rod. Serdel, bytom Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1004/7

 

Na adrese      Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1004/7

    • Miesto nového trvalého pobytu je  obec   ZÁKAMENNÉ .

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet