späť

17.10.2020 Dôležité...

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka vzhľadom k pozitívnemu výskytu COVID –u 19 na škole v zmysle príslušných nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasuje karanténu pre žiakov a učiteľov 2. stupňa t. j. pre ročníky 5 – 9. Karanténa začína v sobotu – 17. 10. a trvá do piatku – 23. 10. Žiaci dostanú pokyny od svojich triednych učiteľov prostredníctvom aplikácie EduPage alebo elektronickou poštou cez webmail. Z obedov sú automaticky odhlásení. Odporúčame žiakom nezhromažďovať sa v skupinách a zdržiavať sa v domácom prostredí.

Zároveň z dôvodu karantény je prerušené vyučovanie v MŠ Oravice v dňoch 19. – 23.10. vrátane.

Prvý stupeň, MŠ Ústredie, jedáleň a školský klub detí sú otvorené.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet