späť

19.09.2019 V obnovenom plote cintorína pribudlo kolumbárium

Nedávno si mohli zákamenčania všimnúť „čulý pracovný ruch“ na novom a starom cintoríne a v okolí kostola Nanebovzatia Panny Márie. Obec už dlhšiu dobu uvažovala o výstavbe  kolumbária  v sektore C na novom cintoríne a celkovej rekonštrukcii  oplotenia.

V súčasnosti  bolo dané do užívania kolumbárium a kompletne obnovené ploty. Obec vyčlenila zo svojho rozpočtu potrebné financie  na realizáciu tohto projektu. Firma vykonala demontáž pôvodných betónových múrov,  tie nahradila novými múrmi s izolovaným základom.  Múry oplotenia sú obložené prírodným kameňom hnedosivej farby. Rovnakým kameňom je obložené aj jednopodlažné kolumbárium so schránkami na urny. Nová urnová stena má tri rady a je orientovaná v západnej časti cintorína.  Vytvorené urnové  schránky sú zakryté žulovými  doskami s okrasnými skrutkami. Na žulové dosky bude možné vygravírovať mená zosnulých.  Urnová stena pomôže zvýšiť  kapacitu  hrobových miest. Obec  chce  vyjsť v ústrety občanom, ktorí chcú pozostatky svojich príbuzných uložiť do urnovej steny. Zákamenné ako najväčšia obec na Orave sa tak zaradila k veľmi malému počtu miest a obcí v regióne, ktoré majú vybudované vlastné kolumbárium. 

Od vrchnej brány v sektore C  vedie vybudovaný chodník priamo k osadeným  lavičkám v blízkosti kolumbária. Nový náter dostali aj pôvodné železné  a betónové dielce celého oplotenia. Vstupné bráničky boli vymenené za posuvné masívne brány, ktoré esteticky ladia s oplotením.  Pracovníci obce očistili, opravili a natreli plot starého cintorína v rovnakej farbe.

Dobrovoľníci z našej obce tiež prispeli ku skrášleniu okolia kostola a cintorína. Obnovili kaplnku sv. Jána Nepomuckého pri starom kostole a ústredný kríž na novom cintoríne. Všetky práce vykonali svojpomocne, obec prispela na potrebný stavebný materiál.  Kaplnke a krížu  vdýchli dobrovoľníci život prostredníctvom omietky a novej maľovky. Svojou nezištnou prácou prispeli nielen k svojmu dobrému pocitu, ale aj ku skrášleniu prostredia, ktoré všetci navštevujeme. Za prevedenú prácu im v mene obce ďakujeme.

Ešte počas skorej jari bola rozšírená cestná komunikácia smerom k cintorínom, práve pri kaplnke Jána Nepomuckého. Takto sa elegantne vyriešili vznikajúce dopravné kolízie spôsobené úzkou vozovkou.

Ani sa nenazdáme a budú tu „dušičkové dni“, každý z nás navštívi cintorín, uctí si pamiatku svojich blízkych zosnulých. Nezabudnime si popritom všimnúť aj krásu okolo nás, ktorú vytvorili šikovné ľudské ruky a hlavne sa snažme túto krásu aj chrániť, veď je vytvorená pre nás všetkých. 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet