Úradná tabuľa obce

20.05.2020 VZN doplnok o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN doplnok o nakladaní  s komunálnymi odpadmi ...

20.05.2020 VZN stravovanie

VZN stravovanie ...

15.05.2020 Miestna komunikácia - Kalvária - "Špitál" - verejná vyhláška

Miestna komunikácia - Kalvária - "Špitál" - verejná vyhláška ...

13.05.2020 Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Námestovo

Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Námestovo ...

07.05.2020 Pozvánka do OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ Opatrenie Úradu verejného zdravotnctva SR č. OLP/3881/2020 Opatrenie Úradu verejnéh ...

29.04.2020 Doplnok - Návrh k VZN o nakladaní z odpadmi

Návrh - doplnok k VZN o nakladaní z odpadmi ...

29.04.2020 Návrh VZN o stravovaní dôchodcov

Návrh VZN o stravovaní dôchodcov ...

29.04.2020 Návrh VZN o prenájme pozemkov

Návrh VZN o prenájme pozemkov ...

22.04.2020 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja link: https://www.enviroportal.sk ...

22.04.2020 Stavebné povolenie - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II

Stavebné povolenie - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II Stavebné objekty SO 101 - miest ...

31.03.2020 Rozhodnutie vo veci povolenia pozemkových úprav

Rozhodnutie vo veci povolenia pozemkových úprav ...

20.03.2020 Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Glejtková

Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Glejtková  ...

11.03.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Mišek

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ...

09.03.2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - realizácia stavby "Zákamenné - Pri kostole - rozšírenie NNK" pre ...

09.03.2020 Oznámenie o začatí územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania n ...

09.03.2020 Oznámenie o začatí územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania n ...

04.03.2020 Rozhodnutie vo veci odvolania k stavebnému povoleniu

Rozhodnutie vo veci odvolania k  rozhodnutiu vydaného Obcou Zákamenné číslo SOcÚ/19/0480/ZA-2/Pav zo dňa 25.07 ...

26.02.2020 Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet