Úradná tabuľa obce

24.07.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby Zákamenné - Mrzačka - rozšírenie NNK

Rozhodnutie o umiestnení stavby "12186 - Zákamenné - Mrzačka - rozšírenie NNK" ...

13.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - preložka VN vedenia - priemyselný park

Oznámenie o začatí stavebného konania - preložka VN vedenia - priemyselný park Mapka VN vedenia ...

08.07.2020 Doplnok - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Doplnok - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK Súhrn - Správa o hodnotení strategického ...

02.07.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Serdel

     Ohlasovňa pobytu v Zákamennom  na návrh občana , vlastníka  budovy, alebo jej časti  ...

01.07.2020 VZN č. 02/2020 o prenájme obecných pozemkov

VZN č. 02/2020 o prenájme obecných pozemkov ...

01.07.2020 Verejná vyhláška obce Krušetnica

Územný plán obce Krušetnica - oznámenie o začatí obstarávania územného plánu.&nb ...

01.07.2020 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Krušetnica"

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie   doručil  ako dotknutej obci  Z&aac ...

30.06.2020 Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Zákamenné, lokalita Oravice

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Z&aacu ...

19.06.2020 Pozvánka na zasadnutie OZ 26. júna 2020

Pozvánka na zasadnutie OZ 26. júna 2020 ...

16.06.2020 Výberové konanie na pozíciu referent spoločného stavebného úradu

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená staro ...

11.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania ...

10.06.2020 Návrh VZN - prenájom pozemkov

Návrh VZN - prenájom pozemkov ...

09.06.2020 Výberové konanie na pozíciu správca cintorína, vodič, robotník, údržbár

Obec Zákamenné, so sídlom Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné v zast&uac ...

09.06.2020 Výberové konanie na pozíciu referent kultúry/referentka kultúry

Obec Zákamenné, so sídlom Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné v zast&uac ...

08.06.2020 Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovníckého revíru

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovníckého revíru ...

05.06.2020 Záverečný účet 2019 obce Zákamenné

Záverečný účet 2019 obce Zákamenné ...

01.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania - "Novoť, rozšírenie verejného vodovodu - 9. etapa"

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Novoť, rozšírenie verejného v ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet