Úradná tabuľa obce

05.12.2019 Rozhodnutie životného prostredia

Rozhodnutei Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie  na zriadenie  stavby  "Rozš&ia ...

04.12.2019 Doplnok č.2/2019 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015

Doplnok č.2/2019 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 ...

27.11.2019 Zrušenie trvalého pobytu Mišek

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

25.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh - Rozpočet 2020-2022 rekapitulácia Návrh - Rozpočet 2020-2022 príjmy Návrh - Rozpčet 2020-2022 vý ...

21.11.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

21.11.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozefiak ...

14.11.2019 Návrh - normatívna osobné a vecné výdavky - originálne kompetencie ZŠ na rok 2020

Návrh - normatívna osobné a vecné výdavky - originálne  kompetencie  ZŠ na rok 2020 ...

13.11.2019 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie k stavbe "11622 - Zákamenné pri kostole - rozšírenie NNK"

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie k stavbe "11622 - Zákamenné pri kostole - rozšíreni ...

13.11.2019 Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020

Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020 ...

13.11.2019 Návrh - VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

Návrh - VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa ...

08.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie  navrhovateľa  Žilinský samosprávny kraj - "Rekonštrukcia a modernizácia cest ...

05.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie  navrhovateľa  Žilinský samosprávny kraj - "Rekonštrukcia a modernizácia cest ...

04.11.2019 Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Andrisák

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  Andrisák  ...

04.11.2019 Zrušenie trvalého pobytu- Balog

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

04.11.2019 Zástupca starostu - odmena

Zástupca starostu - odmena ...

31.10.2019 Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti Bartoš

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  Bartoš ...

25.10.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II ...

17.10.2019 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou - OravaSK ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet