Úradná tabuľa obce

19.01.2021 Oprava rozhodnutia lesný celok Zákamenné

Oprava rozhodnutia lesný celok Zákamenné ...

19.01.2021 Oprava rozhodnutia lesný celok Paráč

Oprava rozhodnutia lesný celok Paráč ...

18.01.2021 Územný plán obce Novoť-Koncept

Územný plán obce Novoť-Koncept,oznámenie o predĺženíprocesu prerokovávania ...

18.01.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Peter Jozefiak ...

18.01.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby-Zákamenné-Zásihlie-rozšírenie NNK ...

15.01.2021 Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného vozidla LADA 4x4

Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného vozidla LADA 4x4 Ponuka LADA-písomný súhlas ...

15.01.2021 Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Zákamenné, lokalita Oravice

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Zákamenné, lokalita Oravice ...

08.01.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby-Bytový dom-novostavba ...

05.01.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Peter Jozefiak ...

30.12.2020 Predĺženie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR - Predĺženie núdzového stavu  ...

28.12.2020 Rozhodnutie o určení lesného celku Zákamenné

Rozhodnutie o určení lesného celku Zákamenné ...

28.12.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Lenka Vranová ...

28.12.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Peter Jozefiak ...

28.12.2020 Rozhodnutie o určení lesného celku Paráč

Rozhodnutie o určení lesného celku Paráč ...

28.12.2020 Uzemný plán obce Novoť - Koncept

Uzemný plán obce Novoť - oznámenie o predĺžení procesu prerokovávania ...

22.12.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby -  chodník na ulici Farský briežok- I. etapa ...

21.12.2020 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní-výrobno-skladová hala s administratívou ...

15.12.2020 Jednoduché pozemkové úpravy-Florková Jama

Jednoduché pozemkové úpravy-Florková Jama ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet