Úradná tabuľa obce

28.10.2020 Oznámenie o strategickom dokumente - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK Verejná vyhláška  ...

26.10.2020 Rozšírenie verejnej kanalizácie,Terchovnica

Rozšírenie verejnej kanalizácie,Terchovnica ...

20.10.2020 Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa ošípanej

Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa ošípanej ...

09.10.2020 Jednoduché pozemkové úpravy Florková Jama

Zverejnenie Návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v rámci jednoduchých &uacut ...

07.10.2020 Stavebné povolenie 21186-Zákamenné-Mrzačka rozšírenie NNK

Stavebné povolenie 21186-Zákamenné-Mrzačka rozšírenie NNK ...

01.10.2020 Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka na mandát poslanca OZ

Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka na mandát poslanca OZ ...

01.10.2020 Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR-prevádzky Opatrenia ÚVZ SR-rúška Opatrenia  ÚVZ SR-hranice ...

30.09.2020 Uznesenie vlády SR-vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR-vyhlásenie núdzového stavu ...

30.09.2020 Oznámenie o začatí konania-Zásobovanie vodou a kanalizácia-etapa 2

Oznámenie o začatí konania-Zásobovanie vodou a kanalizácia-etapa 2 Oznámenie o začatí kolaudačného ...

29.09.2020 Dobrovoľná dražba

Oznámenie o opakovanej  dobrovoľnej dražbe ...

28.09.2020 Zásobovanie vodou a kanalizácia,etapa 2

Zásobovanie vodou a kanalizácia,etapa 2 ...

23.09.2020 Uznesenie č. 1 - rokovanie Krízového štábu Okresného úradu Námestovo

Uznesenie č. 1 - rokovanie Krízového štábu Okresného úradu Námestovo ...

22.09.2020 Opatrenia RUVZ Dolný Kubín - COVID 19

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dolný Kubín pre okres Námestovo ...

19.09.2020 Voľba hlavného kontrolóra obce Zákamenné

Obec Zákamenné vyhlasuje výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Zákamenné ...

11.09.2020 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

11.09.2020 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - JPU lokalita Florkova Jama ...

09.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania 12186-Zákamenné-Mrzačka-rozšírenie NNK

Oznámenie o začatí stavebného konania 12186-Zákamenné-Mrzačka-rozšírenie NNK ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet