Úradná tabuľa obce

30.11.2017 Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Zákamenné

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na územ&iacut ...

30.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet 2018-2020- návrh príjmy.     Rozpočet 2018-2020 - návrch rekapitulácia.     R ...

30.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018  ...

22.11.2017 Stavebné povolenie - Zákamenné-Mrzačka-Zahustenie TS Mrzačka

Stavebné povolenie - Zákamenné-Mrzačka-Zahustenie TS Mrzačka ...

23.10.2017 Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR vykonáva na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovn&yacu ...

13.10.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti TU. ...

10.10.2017 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zasl ...

06.10.2017 Voľby do orgánov VÚC 2017

Dňa 4.11. 2017 v čase od 07:00 - 22:00 hod. sa uskutočnia voľby do orgánov VÚC.  Zoznam zaregistrovaných kandidáto ...

18.09.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 18. septembra bude odstávka elektrickej energie a to od 8:30 do 15:30 hod. Viac informácií TU ...

06.09.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 25. septembra 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 08:00 - 13:00 hodiny. Viac informácií m ...

04.09.2017 Trhový poriadok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 T R H O V Ý P O R I A D O K Obecné zastupiteľstvo obce Zák ...

04.09.2017 Doplnok - zneškodňovanie žúmp

Doplnok č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovan ...

04.09.2017 Doplnok o nakladaní s odpadmi

Doplnok č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobn ...

04.09.2017 VZN - Daň za VP

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Obec Zá ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet