Úradná tabuľa obce

26.01.2018 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Energy Europe oznamuje, že bude prerušená elektrická energia dňa 26.01.2018 od 8:00-15:00 hod.  na odberných miestach ...

15.01.2018 Štatistický prehľad obyvateľstva v obci Zákamenné za rok 2017

Štatistický prehľad obyvateľstva  v obci Zákamenné  za rok 2017 ...

10.01.2018 Zrušenie trvalého pobytu

  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU   Ohlasovňa pobytu v Zákamennom na ná ...

29.12.2017 Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Zákamennom

Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného z ...

13.12.2017 Stavebné povolenie - vybudovanie chodníkov

Stavebné povolenie - vybudovanie chodníkov a zatrubnenie priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné I. etapa ...

11.12.2017 Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka na zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 15.decembra 2017 o 17.00 hod. ...

08.12.2017 Zverejnenie zámeru obce odpredaja majetku obce

Zverejnenie zámeru obce odpredaja  majetku obce fyzickej osobe  Mapa ...

08.12.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Petr Hudec ...

08.12.2017 Zverejnenie zámeru obce zameniť majetok obce

Zverejnenie zámeru obce zameniť majetok obce v časti obce Vyšný Koniec - ihrisko  ...

30.11.2017 Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Zákamenné

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na územ&iacut ...

30.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet 2018-2020- návrh príjmy.     Rozpočet 2018-2020 - návrch rekapitulácia.     R ...

30.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018  ...

22.11.2017 Stavebné povolenie - Zákamenné-Mrzačka-Zahustenie TS Mrzačka

Stavebné povolenie - Zákamenné-Mrzačka-Zahustenie TS Mrzačka ...

23.10.2017 Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR vykonáva na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovn&yacu ...

13.10.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti TU. ...

10.10.2017 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zasl ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet