Úradná tabuľa obce

02.06.2021 Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch

Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemko ...

01.06.2021 Uzemné rozhodnutie

Uzemné rozhodnutie12904 Zákamenné-Priemyselný park-Zahustenie TS Uzemné rozhodnutie12904 Zákamenné ...

31.05.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Roman Bartoš ...

31.05.2021 Rozhodnutie

Rozhodnutie vo veci pochybnosti o tom či pozemok je alebo nieje poľnohospodárskou pôdou ...

28.05.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Roman Bartoš ...

26.05.2021 Zrušenie trvalého pobytu Sekeráš T.

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

21.05.2021 Zrušenie trvalého pobytu Kuric

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

21.05.2021 Oznámenia o predložení správy a pripomienok

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a žiadosť o predloženie pripomienok k správe a ...

19.05.2021 Zrušenie trvalého pobytu Troják

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

17.05.2021 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, etapa 2. ...

11.05.2021 Výberové konanie na pozíciu referent spoločného stavebného úradu

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená staro ...

07.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania - Výrobno-skladová hala s administratívou-VDD Orava

Oznámenie o začatí územného konania - Výrobno-skladová hala s administratívou-VDD Orava Ozná ...

06.05.2021 Rozhodnutie VZFU - JPÚ Oravice

Rozhodnutie VZFU - JPÚ Oravice ...

29.04.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti  ...

27.04.2021 Pozvánka

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné ...

16.04.2021 Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- rozdeľovací plán- Zákamenné, lokalita Florkova Jama ...

16.04.2021 Zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

15.04.2021 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Lenka Vranová ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet