Úradná tabuľa obce

20.09.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia - "PUMPTRACKOVÁ DRÁHA" ...

11.09.2019 Upovedomenie o podaní odvolania k stavbe „Optická sieť FTTH sieť“

Upovedomenie o podaní odvolania Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 ...

03.09.2019 Začatie kolaudačného konania "Rekonštrukcia a modernizácia cesty"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania  stavby " Rekonštrukcia ...

22.08.2019 Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania v ...

20.08.2019 Návrh na zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

07.08.2019 Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby " 11622-Zákamenné-pri kostole-rozšírenie NNK" ELSPOL-SK s.r.o ...

02.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická FTTH sieť"

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická FTTH sieť" - OravaSK, s.r.o Vavrečka 93 ...

01.08.2019 VZN - fond bytových domov

VZN - fond bytových domov ...

01.08.2019 VZN - nájomné byty

VZN - nájomné byty ...

01.08.2019 VZN - kolaudačné rozhodnutia

VZN - kolaudačné rozhodnutia ...

22.07.2019 Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavba 9922 - Zákamenné - pri benzínovej pumpe - Zahustenie T ...

22.07.2019 Odvolanie nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove ODVOLÁVA ČAS  ZVÝŠEN&Ea ...

19.07.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 26. júla 2019 o 17:00 hod.  ...

19.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania - Pumptracková dráha

Oznámenie o začatí územného konania - Pumptracková dráha ...

19.07.2019 Nebezpečenstvo požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBE ...

17.07.2019 Verejná vyhláška - dodatočné stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Dodatočné povolnie stavby " Optická sieť Zákamenné" - Oranet s.r.o. Novo ...

15.07.2019 Odvolanie nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove ODVOLAVA ČAS  ZVÝŠENÉ ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet