Úradná tabuľa obce

15.12.2020 Dodatok č. 4/2020 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

Dodatok č. 4/2020 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území ...

15.12.2020 Doplnok č. 15 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné

Doplnok č. 15 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Já ...

15.12.2020 Doplnok č. 14 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

Doplnok č. 14 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s materskou šk ...

11.12.2020 Rozšírenie kanalizácie, Zákamenné - Pod kostolom a Terchovnica: SO 02:Rozšírenie verejnej kanalizácie Terchovnica-Stavebné povolenie

Rozšírenie kanalizácie, Zákamenné - Pod kostolom a Terchovnica: SO 02:Rozšírenie verejnej kanaliz&aac ...

11.12.2020 Rozhodnutie o prerušení konania

Rozhodnutie o prerušení konania ...

11.12.2020 Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2- výzva na doplnenie podania

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2- výzva na doplnenie podania ...

04.12.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Igor Kubánik ...

04.12.2020 Návrh rozpočtu na roky 2021- 2023

Návrh rozpočtu na roky  2021 -2023 Návrh rozpočtu 2021 - 2023 príjmy Návrh rozpočtu 2021 -2023 výdavky ...

30.11.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti -Marián Kovaľ ...

27.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zákamenné - Zásihlie-rozšírenie NNK

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zákamenné - Zás ...

26.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Most cez Juríkov Potok-prístup k nehnuteľnostiam

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-Most cez Juríkov Potok-pr&iacut ...

25.11.2020 Návrh na dodatok č. 4/2020 k VZN 1/2016 o komunálnych odpadoch

Návrh na Dodatok č. 4/2020 k Všeobecne záväznemu nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s dr ...

24.11.2020 Návrh na zmenu normatívu na financovanie ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka pre rok 2021

Návrh Doplnku č. 14 k VZN č. 5/2010 o určení normatívov na financovanie originálnych kompeterncií ZŠ s mater ...

23.11.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ...

23.11.2020 Oznámenie o zmene stavebníka-Novoť, rozšírenie vodovodu - 9.etapa

Oznámenie o zmene stavebníka-Novoť, rozšírenie vodovodu - 9.etapa ...

23.11.2020 Rozhodnutie-Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Rozhodnutie-Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet