Úradná tabuľa obce

03.02.2020 Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ ...

03.02.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vojtkuľák ...

02.01.2020 Zrušenie trvalého pobytu Kubánik

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

16.12.2019 Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo  ...

12.12.2019 Návrh - Normatív na osobné a vecné výdavky - originálne kompetencie ZŠ na rok 2020

Návrh - Normatív na osobné a vecné výdavky - originálne kompetencie ZŠ na rok 2020 ...

12.12.2019 Doplnok č. 13 k VZN č. 5/2010

Doplnok č. 13 k VZN č. 5/2010 ...

09.12.2019 VZN č. 6/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č. 6/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa ...

05.12.2019 Rozhodnutie životného prostredia

Rozhodnutei Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie  na zriadenie  stavby  "Rozš&ia ...

27.11.2019 Zrušenie trvalého pobytu Mišek

OZNÁMENIE O    ZRUŠENÍ    TRVALÉHO    POBYTU      ...

25.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh - Rozpočet 2020-2022 rekapitulácia Návrh - Rozpočet 2020-2022 príjmy Návrh - Rozpčet 2020-2022 vý ...

21.11.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva ...

21.11.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozefiak ...

14.11.2019 Návrh - normatívna osobné a vecné výdavky - originálne kompetencie ZŠ na rok 2020

Návrh - normatívna osobné a vecné výdavky - originálne  kompetencie  ZŠ na rok 2020 ...

13.11.2019 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie k stavbe "11622 - Zákamenné pri kostole - rozšírenie NNK"

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie k stavbe "11622 - Zákamenné pri kostole - rozšíreni ...

13.11.2019 Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020

Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020 ...

13.11.2019 Návrh - VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

Návrh - VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa ...

08.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie  navrhovateľa  Žilinský samosprávny kraj - "Rekonštrukcia a modernizácia cest ...

05.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie  navrhovateľa  Žilinský samosprávny kraj - "Rekonštrukcia a modernizácia cest ...

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet